เราสงสัย

โดย: คนรักบ้านบึง [IP: 125.27.17.xxx]
เมื่อ: 2021-08-05 19:56:20
เราสงสัยมีคนเป็นโควิดมากักตัวอยู่ที่สมาคมโต๊ะสนุ๊กบ้านบึง ตรงถนนวิฑูรย์ดำริซอย4 ซึ่งไม่น่าจะใช่คนพื้นที่แต่เราเห็นเค้าขับรถออกไปนู้นไปนี่ เรากลัวถ้าเค้าเป็นเค้าน่าจะกักตัวไม่ใช่ออกมาขับรถไปนู้นไปนี่ซึ่งเป็นอันตรายกับคนบ้านบึงช่วยมาตรวจสอบหน่อยได้ไหมค่ะ
#1 โดย: ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้านบึง [IP: 101.51.173.xxx]
เมื่อ: 2021-08-06 10:34:38
ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้านบึงรับทราบข้อร้องเรียนของท่านแล้วและได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 104,933