เบียดบังพื้นที่หลวง มาครอบครองส่วนตัว

โดย: แบบนี้ก็มี [IP: 223.24.94.xxx]
เมื่อ: 2021-10-21 15:48:39
เบียดบังพื้นที่หลวง มาครอบครองส่วนตัว

สร้างที่จอดรถยนส่วนตัวในพื้นที่ทางสาธารณะ แบบนี้ทำได้หรือไม่ครับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบ

พื้นที่ หมู่ 3 ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เส้นทางฟาร์มไก่ มุ่งหน้าไปเนินสี่

https://www.img.in.th/image/Qx17GH
#1 โดย: ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้านบึง [IP: 125.24.153.xxx]
เมื่อ: 2021-10-28 10:10:28
ศูนย์ดำรงธรรมได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อร้องเรียนของท่านแล่ว ผลเป็นประการใดจะดำเนินการให้ทราบต่อไป

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 104,939