ขอความอนุเคราะห์ทำรางตัววีเพื่อระบายน้ำ ถนนข้างเรือนจำคลองกิ่ว บ้านบึง

โดย: คนพัฒนาถิ่นเกิด [IP: 1.10.213.xxx]
เมื่อ: 2021-11-11 09:56:40
ถนนข้างเรือนจำคลองกิ่ิว บ้านบึง ถนนติดกับกำแพง ถนนน่าจะอยู่ในความครอบครองของ อบจ.ชลบุรี บางจุดมีน้ำขังบนถนนในช่วงหน้าฝน น้ำไม่ระบาย เพราะมีหญ้าขึ้นปกคลุมสูง น้ำไม่ไหล การสัญจรของ ปชช. อาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้ อยากให้ทำรางตัววี หรือขุดเป็นร่องระบายน้ำเพื่อให้น้ำไหลไปตามแนวได้สะดวกต่อไป ขอฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการต่อไป จักขอบพระคุณยิ่ง
#1 โดย: ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้านบึง [IP: 118.172.139.xxx]
เมื่อ: 2021-11-11 13:47:37
ศูนย์ดำรงธรรมได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อร้องเรียนของท่านแล่ว ผลเป็นประการใดจะดำเนินการให้ทราบต่อไป
#2 โดย: ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้านบึง [IP: 101.51.165.xxx]
เมื่อ: 2021-12-23 11:02:46
ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้านบึงได้รับแจ้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าได้ลงพื้นที่บริเวณดังกล่าว ปรากฎว่าเรือนจำกลางจังหวัดชลบุรีได้ทำการเจาะกำแพงเพื่อระบายน้ำออกมาเป็นจำนวนมาก และด้วยถนนบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ต่ำจึงเป็นเหตุให้เกิดน้ำท่วมขัง ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการแก้ไขต่อไป

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 104,859