ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง ประกอบกิจการรับซื้อของเก่าผิดสุขลักษณะและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

โดย: ชาวหนองปลาไหล [IP: 103.40.190.xxx]
เมื่อ: 2021-11-11 14:44:41
เรื่อง ท่านนายอำเภอบ้านบึง / นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบ้านบึง

ตามที่ร้านนุเจริญค้าของเก่า ซอยหนองปลาไหล 4 ในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี มีการประกอบกิจการที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญให้กับชาวบ้าน ตาม พ.ร.บ สาธารณสุข ดังนี้

1. ผิดสุขลักษณะ : มีการสะสมขยะไว้มากเกินสมควรและจัดสิ่งของเหล่านั้นซับซ้อนกันเกินไป จนอาจเป็นเหตุให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ให้โทษ ซึ่งไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

2. ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ : สถานประกอบการมีความสกปรก มีการสะสมหรือหมักหมมสิ่งของ น่าจะเป็นที่เพาะพาหะนำโรค เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และมีการจอดรถกีดขวางการจราจรในการประกอบกิจการจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจาณา

ขอแสดงความนับถือ

ชาวหนองปลาไหล

#1 โดย: ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้านบึง [IP: 125.27.91.xxx]
เมื่อ: 2021-11-12 15:14:22
ศูนย์ดำรงธรรมได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อร้องเรียนของท่านแล่ว ผลเป็นประการใดจะดำเนินการให้ทราบต่อไป
#2 โดย: ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้านบึง [IP: 101.109.12.xxx]
เมื่อ: 2021-11-18 14:53:02
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้านบึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับสาธารณสุขอำเภอ และเทศบาลเมืองบ้านบึง ได้พบกับเจ้าของร้านนุเจริญค้าของเก่า จึงได้ให้คำแนะนำและให้ปฏิบัติตามดังนี้
1.ของที่กองอยู่หน้าร้านให้นำออกให้หมดเพื่อที่จะได้นำรถมาจอดเพื่อที่จะขึ้น-ลงของได้
2.ห้ามจอดรถ บริเวณไหล่ถนนอีก เวลากลางคืน
3.เก็บของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
ผู้ร้องยินดีที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าว
#3 โดย: ชาวบ้านหนองปลาไหล [IP: 103.40.190.xxx]
เมื่อ: 2021-11-19 16:27:43
เรียน ท่านนายอำเภอบ้านบึง / ท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบ้านบึง
ชาวบ้านหนองปลาไหลขอขอบพระคุณทางศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้านบึง , สาธารณสุขอำเภอ และเทศบาลเมืองบ้านบึง ที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับชาวบ้าน
เนื่องจากเจ้าของร้านนุเจริญค้าของเก่าเป็นผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง จึงขอความกรุณาจากท่านนายอำเภอบ้านบึง ช่วยเพิ่มมาตรการตรวจสอบไม่ให้ ร้านนุเจริญค้าของเก่า ซอยหนองปลาไหล 4 ในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ไม่ให้ประกอบกิจการ
1.ที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ,
2.ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญและ
3.ไม่จอดรถจอดรถกีดขวางการจราจร ทั้งเวลากลางคืน , เวลากลางวัน ด้วยครับผม

ขอแสดงความนับถือ
ชาวบ้านหนองบ้านไหล

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 105,090