กิจกรรมรวมกลุ่มในช่วงโควิดระบาด

โดย: สุเมธ [IP: 223.204.251.xxx]
เมื่อ: 2022-01-09 19:58:14
รพ.สต.หนองเขินมีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมปีใหม่และประชุมในวันที่ 13 มกราคม 2565 ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงโควิดระบาด เหมาะสมหรือไม่ครับ
#1 โดย: ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้านบึง [IP: 125.27.88.xxx]
เมื่อ: 2022-01-10 08:33:14
ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้านบึงรับทราบเรื่องร้องเรียนของท่านแล้วและจะเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาให้โดยเร็ว ทั้งนี้ขอบขอบคุณท่านที่ให้เบาะแสนี้ด้วย
#2 โดย: ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้านบึง [IP: 125.26.120.xxx]
เมื่อ: 2022-01-12 08:34:26
ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้านบึงได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว พบว่าทาง รภ.สต.หนองเขินได้ยกเลิกกิจกรรมปีใหม่ไปแล้ว เหลือเพียงการประชุม อสม.เท่านั้น

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 108,746