การควบคุมการแพร่เชื้อในหมู่บ้านไม่ดี ทำให้มีการแพร่ระบาดเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

โดย: ชาวบ้านที่อาศัยในหมู่บ้าน [IP: 27.55.81.xxx]
เมื่อ: 2022-04-21 10:41:41
เนื่องจากช่วงเทศการสงกรานต์ที่ผ่านมา ได้มีการจัดงานวัดที่วัดมาบคล้าขึ้นเป็นจำนวน 6 วัน

ซึ่งไม่ได้มีมาตรการการจัดการโควิดที่เคร่งครัด ทำให้มีผู้ติดเชื้อและผู้ที่กักตัวไม่ครบปะปนกันและไปเที่ยวในงานเป็นจำนวนมาก

ทำให้หลังสงกรานต์มีผู้ติดเชื้อในตลาดเพิ่มมากขึ้นภายในระยะเวลา 1 อาทิตย์เป็นจำนวน 22 คน ทำให้มีผลต่อการดำรงชีวิตต่อ เด็ก คนแก่ คนป่วย และคนที่อาศัยอยุ่ในตลาดมาก

สิ่งที่อยากจะร้องขอคือ

1.อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงในเรื่องของการกักตัวของผู้ติดเชื้อ

2.หากอยู่ในกลุ่มเสี่ยงต้องปฏิบัติตัวอย่างไร

3.การปฎิบัติตัวในช่วงติดเชื้อต้องทำอย่างไร

4.หากมีอาการแล้วต้องทำอย่างไร

ปัจจุบันไม่มีหน่วยงานหรือผู้นำมาชี้แจงและเน้นย้ำในความสำคัญในเรื่องโควิดเท่าไร

จึงอยากร้องขอให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาประสานงานดูแลในเรื่องนี้ขอแสดงความนับถือ
#1 โดย: ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้านบึง [IP: 1.20.194.xxx]
เมื่อ: 2022-04-26 15:20:31
ศูนย์ดำรงธรรมได้รับทราบเรื่องร้องเรียนของท่านแล้วและจะดำเนินการประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
#2 โดย: ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้านบึง [IP: 125.26.20.xxx]
เมื่อ: 2022-04-29 09:46:02
ศูนย์ดำรงธรรมแจ้งแนวทางการจัดการของผู้ติดเชื้อ COVID-19


หากอยู่ในกลุ่มเสี่ยงต้องปฏิบัติตัวอย่างไร
- ผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง ต้องทำการตรวจสอบอาการป่วยทุกวัน ตรวจ ATK หลังสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยครั้งสุดท้าย หรือหากมีอาการ ตรวจ ATK ทันที
- ทำการกักตัวที่บ้าน (Home Quarantine) 5 วัน หรือสังเกตอาการของตนเอง (Self-Monitoring) 5 วัน


การปฎิบัติตัวในช่วงติดเชื้อต้องทำอย่างไร
- การปฎิบัติตัวของผู้ป่วยโควิด-19 เมื่อทำ กักตัวที่บ้าน (Home Quarantine) ดังนี้
1.แยกห้องพัก ของใช้ส่วนตัวกับผู้อื่น หากแยกไม่ได้ควรแยกให้ห่างจากผู้อื่นให้มากที่สุด และควรเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท
2.ห้ามออกจากที่พัก และห้ามใครมาเยี่ยมที่บ้าน
3.ห้ามเข้าใกล้หรืออยู่ใกล้ชิดกับผู้อื่น โดยต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร
4.ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หากไม่ได้อยู่คนเดียว
5.ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลทุกครั้งที่สัมผัสกับของใช้ต่าง ๆ
6.ห้ามทานอาหารร่วมกับผู้อื่น
7.แยกซักเสื้อผ้า และเครื่องนอน ด้วยน้ำสบู่หรือผงซักฟอกใช้ห้องน้ำแยกจากผู้อื่น และแยกทิ้งขยะ
โดยมัดปากถุงขยะให้แน่น


หากมีอาการแล้วต้องทำอย่างไร
- หลังจากตรวจ ATK พบผลบวก สามารถดำเนินการ ดังนี้
1. สิทธิประกันสังคม สามารถลงทะเบียนโรงพยาบาลและรับการรักษาตามสิทธิประกันสังคมของท่าน
2. สิทธิบัตรทอง ข้าราชการ และอื่น สามารถลงทะเบียนโรงพยาบาลตามสิทธิ์ หรือโรงพยาบาลใกล้บ้านท่าน

โดยสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของ COVID CARE CHONBURI

http://ccc.cbo.moph.go.th/ccc_v1/

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 104,860