แจ้งมลพิษทางเสียง และสร้างความเดือดร้อนในชุมชน

โดย: กลุ่มจิตอาสาบ้านบึง [IP: 125.24.23.xxx]
เมื่อ: 2022-05-24 11:41:43
เรียน ท่านนายอำเภอและท่านผู้เกี่ยวข้องทราบเนื่องจากมีอู่ซ่อมรถแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่ ๕ ตำบลบ้านบึง ตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางระหว่างหมู่บ้านจืนดาภัณฑ์ กับหมู่บ้านปภาดา วันทุก ๆ เช้า จะมีเสียงลองเครื่องรถยนต์ รวมถึงกลิ่นควัน ในแต่ละวัน ซึ่งรวมถึงการลองความแรงของรถยนต์ในถนนของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า, ช่างของอู่ รวมถึงเพื่อนช่างฯ โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยและความสงบสุขของผู้พักอาศัยในชุมชนส่วนรวม

ด้วยเหตุนี้ จึงขอให้ท่านผู้มีอำนาจ ได้โปรดสั่งการการดำเนินงานของอู่ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการปิดการดำเนินงาน ย้ายออกนอกพื้นที่ หรือปิดการดำเนินกิจการ ก็ดี

ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย และไม่ให้เกิดความวุ่นวายในชุมชน รวมถึงคืนความสงบสุขแก่ชุมชนและเยาวชนผู้อนู่อาศัย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการโดยด่วน.ขอแสดงความนับถือ

กลุ่มจิตอาสาเทศบาลบ้านบึง
#1 โดย: ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้านบึง [IP: 101.51.175.xxx]
เมื่อ: 2022-05-24 13:31:45
ศูนย์ดำรงธรรมได้รับทราบเรื่องร้องเรียนของท่านแล้วและจะดำเนินการประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
#2 โดย: ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้านบึง [IP: 101.51.167.xxx]
เมื่อ: 2022-06-09 11:22:36
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้านบึง ได้รับรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเทศบาลตำบลบ้านบึง ว่า ทำการตรวจสอบอู่รถยนต์ดังกล่าว พบว่า ขณะลงพื้นที่ไม่พบการลองความแรงของเครื่องยนต์และเบื้องต้นผู้ประกอบการได้ให้การปฏิเสธเหตุดังกล่าว เทศบาลตำบลบ้านบึงจึงทำการกำชับให้ผู้ประกอบการหลีกเลี่ยงการประกอบการที่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญในช่วงเช้าและหลังตะวันตกดิน ซึ่งเป็นเวลาพักผ่อนส่วนใหญ่ของประชาชน

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 104,859