ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง ประกอบกิจการรับซื้อของเก่า ไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย

โดย: ชาวหนองปลาไหล [IP: 103.40.190.xxx]
เมื่อ: 2022-06-07 19:28:49
เรื่อง ท่านนายอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ผู้นำชุมชนซึ่งเป็นเจ้าของร้านนุเจริญค้าของเก่า ซอยหนองปลาไหล 4 ในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี มีการประกอบกิจการที่ไม่ถูกต้องตามกฏหมาย

1. ผิด พ.ร.บ. ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542 : มีการครอบครองและมีสิ่งที่อยู่ในภาวะอันอาจทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย หรือการกระทำที่อาจทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย

2. ผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 : ได้นำรถยก ซึ่งอาจเกิดอันตราย มาใช้จราจรทางบก และ จอดรถกีดขวางการจราจร

3. ผิด พ.ร.บ.สาธารณสุข ด้านสุขลักษณะและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญให้กับชาวบ้าน

- ผิดสุขลักษณะ : มีการสะสมขยะไว้มากเกินสมควรและจัดสิ่งของเหล่านั้นซับซ้อนกันเกินไป จนอาจเป็นเหตุให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ให้โทษ ซึ่งไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

- ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ : สถานประกอบการมีความสกปรก มีการสะสมหรือหมักหมมสิ่งของ น่าจะเป็นที่เพาะพาหะนำโรค เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

#1 โดย: ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้านบึง [IP: 180.180.103.xxx]
เมื่อ: 2022-06-08 10:08:02
ศูนย์ดำรงธรรมได้รับทราบเรื่องร้องเรียนของท่านแล้วและจะดำเนินการประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
#2 โดย: ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้านบึง [IP: 101.109.3.xxx]
เมื่อ: 2022-06-22 15:36:21
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้านบึงได้รับหนังสือรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเทศบาลเมืองบ้านบึง ว่า เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปตรวจสอบร้านนุเจริญค้าของเก่า จากการตรวจสอบพบว่า ผู้ประกอบการได้ดำเนินการจัดระเบียบสถานประกอบการ และรักษาความสะอาดบริเวณดังกล่าวให้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 104,935