แจ้งปัญหา

โดย: Panpilai [IP: 223.204.249.xxx]
เมื่อ: 2022-06-21 22:46:25
3เรื่องคะ 1) หน้าโรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้วอุปกรณ์ออกกำลังกายเสื่อมสภาพและชำรุดคะ 2)หมอแปลงไฟฟ้าในตลาดหนองไผ่แก้วเกิดประกายไฟ*ทุกวัน*เสี่ยงอันตรายต่อชุมชนคะ 3)เสนอแนะให้โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว**ช่วงเวลาเย็น เปิดโรงเรียน เพื่อเข้าไปออกกำลังกายวสนามโรงเรียนคะ

#1 โดย: ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้านบึง [IP: 101.109.3.xxx]
เมื่อ: 2022-06-22 09:55:16
ศูนย์ดำรงธรรมได้รับทราบเรื่องร้องเรียนของท่านแล้วและจะดำเนินการประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
#2 โดย: นางสาวธัญชนก โสภากุล [IP: 182.52.27.xxx]
เมื่อ: 2022-07-01 11:04:20
ขออนุญาติชี้แจ้ง เรื่องที่ 1 หน้าโรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้วอปุกรณ์ออกกำลังเสื่อมสภาพและชำรด
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้ว ได้ดำเนินการเลิกถอนอุปกรณ์ออกกำลังกายที่เสื่อมสภาพและชำรุด จำนวน 8 ตัว มาเก็บรักษาไว้ที่หลังอาคารกองสาราณสุขฯ เรียบร้อยแล้ว

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 104,939