เสียงตัดเหล็ก

โดย: ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากเสียง [IP: 49.237.19.xxx]
เมื่อ: 2022-06-25 17:55:29
ข้าง ตรอ. เซิดน้อย เสียงตัดเหล็กรบกวน ปวดหู ควรไปตัดที่อื่นไม่ใช่ในเขตชุมชน 6 โมงเย็นยังตัด

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 108,747