ขอความอนุเคราะห์ตัดหญ้าสองข้างทางเส้นหนองกลางดอน-เรือนจำคลองกิ่ว-บ้านมาบคล้า

โดย: สำนึกถิ่นเกิด [IP: 1.10.213.xxx]
เมื่อ: 2022-07-12 11:08:44
เส้นทางหนองกลางดอน-เรือนจำคลองกิ่ว-บ้านมาบคล้า ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตัดหญ้าสองข้างทางบ้าง เส้นทางถนนไม่มีไหล่ทาง หญ้า ต้นไม้วัชพืช ต้นกระถิ่น (ไม้วัชพืชไม่มีประโยชน์ควรตัดเอามาทำฟืน) โตและรุกล้ำถนน ทำให้การสัญจรไม่สะดวก อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ ควรที่ตัดหญ้าตัดต้นไม้บ้าง และถนนช่วงไหนที่ชำรุดเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อก็ควรที่จะดำเนินการซ่อมแซมด้วยครับ ขอบคุณครับ
#1 โดย: ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้านบึง [IP: 101.109.141.xxx]
เมื่อ: 2022-07-18 14:32:38
ศูนย์ดำรงธรรมได้รับทราบเรื่องร้องเรียนของท่านแล้วและจะดำเนินการประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 108,747